بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه ارتباطی

تبدیل مسیر حرم تا حرم به قطب گردشگری و مذهبی تهران

تبدیل مسیر حرم تا حرم به قطب گردشگری و مذهبی تهران

ورزشکاران و... از اقدامات اخیر شهرداری منطقه 20 بوده که موج جدیدی از نوسازی بافت فرسوده را در سال آتی ایجاد خواهد کرد. این مسئول به پروژه های مهم منطقه 20 نیز اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه ارتباطی پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در قالب احداث پیاده راه در ضلع شرق حرم و اتصال ضلع جنوب حرم به بزرگراه امام علی(ع) از پروژه های مهمی است...