بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه‌ی طبیعت‌گردی

اداره کل طبیعت‌گردی حذف نمی‌شود

اداره کل طبیعت‌گردی حذف نمی‌شود

سال 1384 هیئت وزیران، تشکیل دبیرخانه و آیین‌نامه‌ی طبیعت‌گردی را مشترکا بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری تصویب کرد و براساس آن، کمیته‌ای به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی، تسهیل و هدایت فعالیت‌های مرتبط با توسعه‌ی طبیعت‌گردی وفق ماده‌ی 2 این آیین‌نامه با حضور نمایندگان تام‌الاختیار آن وزارتخانه و سازمان‌ها در اسفندماه 84 تشکیل شد؛ اما به دلیل همراه نبودن دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در...