بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه‌ی زیرساخت‌ها

اعترافاتی صریح درباره‌ هتل‌های ایران

اعترافاتی صریح درباره‌ هتل‌های ایران

وارث میراثی غیرقابل دفاع هستیم وی در ادامه گفت: ما به‌عنوان کشوری که دست‌ کم در هفت - هشت سال گذشته، توجه جدی به توسعه‌ی زیرساخت‌ها از نظر تأسیسات اقامتی و اعمال نظارت دقیق بر خدمات این واحدها نداشته، وارث میراثی هستیم که خیلی قابل دفاع نیست؛ اما در دوره‌ی جدید مدیریت سازمان میراث...