بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توزیع

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. به عبارت دیگر کشورهای توسعه‌یافته دنیا برنامه‌های اساسی خود را منطبق بر آمایش سرزمین و با توجه به مطالعات آن صورت می‌دهند. آمایش سرزمین، نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت است که با هدف توزیع متناسب امکانات و منابع برای سطح رفاه و کیفیت زندگی شهروندان صورت می‌گیرد و پایدارترین، منصفانه‌ترین و متناسب‌ترین چیدمان و تعامل را میان مولفه‌های مهمی‌ همچون منابع طبیعی، جمعیت...

توزیع چهار فصل سفر از حرف تا عمل

توزیع چهار فصل سفر از حرف تا عمل

ایام پیک سفر و ارائه خدمات مناسب به مردم، به سراغ دست‌اندرکاران امر گردشگری می‌آید. گرچه به‌دلیل قرار گرفتن ماه رمضان در تابستان، یک ماه از این فصل کمتر با تراکم گردشگران و مسافران همراه است اما همچنان مشکل عدم توزیع زمانی و مکانی سفر وجود دارد. پیش از این رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور از طرح موضوع تعطیلات زمستانی برای توزیع زمانی سفر در هیات دولت خبر...