بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توزیع ثروت

نخستین مناظره سال ۹۳ با موضوع هزینه های گردشگری در ایران

نخستین مناظره سال ۹۳ با موضوع هزینه های گردشگری در ایران

در این زمینه با برنامه حرکت کنیم و اینگونه نباشد که اتوبوس‌های ایرانی وارد کشور عراق شده و مسافران را سوار کرده و در ایران پیاده کند بلکه گردشگران عراقی باید با مدیریت ما وارد ایران شوند. توزیع ثروت از درآمد مسافران به مشهد بخوبی در سایر شهرها انجام نمی‌شود وی افزود: خصوصیت گردشگری ایجاد اشتغال و توزیع ثروت است اگر می‌بینیم که اغلب مسافران...