بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توزیع تعطیلات

چاره رکود فصلی توریسم داخلی

چاره رکود فصلی توریسم داخلی

زمان آغاز و پایان سال تحصیلی دانشگاه‌ها می‌تواند به توزیع زمانی سفر بینجامد. پروفسور جعفر جعفری که سال‌ها است در دانشگاه های آمریکا و اروپا گردشگری تدریس می‌کند، با بیان تجربه آمریکا از ساماندهی و توزیع تعطیلات، در گفت‌وگویی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «دانشگاه‌های آمریکا، اغلب در تاریخ‌های متفاوتی سال تحصیلی خود را آغاز می‌کنند و به تبع آن در تاریخ‌های متفاوتی نیز این سال را...

« همه زمانی شدن» سفر به فراکسیون گردشگری می‌رود!

« همه زمانی شدن» سفر به فراکسیون گردشگری می‌رود!

چون آنها نگاه‌های خوبی دارند که می‌توان به مسوولان انتقال داد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هجوم بی‌سابقه مسافران به مقاصد گردشگری‌سنتی در تعطیلات هفته گذشته بار دیگر بسیاری را از مسوولان را به صرافت ساماندهی سفرها انداخته است. توزیع تعطیلات در همه ایام سال موضوعی است که بیش از هرچیز توجه آنها را به خود جلب کرده است.