بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تور گردشگری شاد شاد شاد

انتقاد از تبلیغات کذب گردشگری در روزنامه ها

انتقاد از تبلیغات کذب گردشگری در روزنامه ها

تور گردشگری شاد شاد شاد چیست؟ وی ادامه داد: برای جلوگیری از این آگهی ها بهتر است که وزارت ارشاد در همکاری با معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی اعلام کند که هیچ آگهی در نشریات منتشر نمی شود مگر آنکه آگهی مربوط به تورهای گردشگری به تایید مدیر کل میراث هر استان و یا نماینده معاونت گردشگری برسد. میرچی افزود: در یک روزنامه باید مدیریت اعمال شود مگر می شود یک خبرنگار خواسته مردم را طلب کن...