بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تور و گردشگر

رفتار روحانی گردشگران خارجی را در ایران افزایش داد

رفتار روحانی گردشگران خارجی را در ایران افزایش داد

تاثیر مثبتی در رویداد گردشگری بوجود آورده است. آقای روحانی با بیان خود توانسته اند تقریبا از نظر روانی و فکری بهانه هایی که مانع حضور گردشگران خارجی بود را منتفی کند. او افزود: تاثیر دیگر افزایش تور و گردشگر به ایران نرخ مناسب در کشور ما است بخاطر گران شدن دلار، نرخ های ما پایین آمده است بطور مثال امروزه یک گردشگر خارجی می تواند با...