بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تور دوچرخه‌سواری

برگزاری اولین دوره راهنمایان دوچرخه‌سواران در غیاب زنان

برگزاری اولین دوره راهنمایان دوچرخه‌سواران در غیاب زنان

رونمایی شد.» وی خاطرنشان کرد: «از آنجا که رشته‌های مختلف گردشگری در حال تخصصی شدن است، این دوره‌ها برگزار می‌شود تا دوچرخه سواران بتوانند راهنمای متخصص داشته باشند.» این طبیعت‌گرد تاکید کرد: «کوهستان‌های ایران و دیگر مناطق آن، پتانسیل برگزاری تور دوچرخه‌سواری را دارند و افراد طبیعت‌گرد می‌توانند در این دوره‌ها شرکت کنند.»