بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تور در ایران

تربیت ۲۵۰ سفیر گردشگری برای ایران

تربیت ۲۵۰ سفیر گردشگری برای ایران

دنیای اقتصاد، پرستو فخاریان: تاکنون 402نفر برای حضور در بزرگ‌ترین گردهمایی جهانی راهنمایان تور در ایران نام‌نویسی کرده‌اند. از این میان، 233نفر از آنان از راهنمایان گردشگری عضو و غیرعضو فدراسیون جهانی راهنمایان جهان هستند؛ افرادی که دبیر کنوانسیون جهانی 2017 از آنها به عنوان سفرای گردشگری ایران یاد کرد و این کنوانسیون را محلی برای تربیت آنها دانست. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، صبح روز گذشته و در فاصله...