رزرو هتل

توریسم هنری

مجمع تشخیص مصلحت نظام همایش گردشگری هنری برگزار می کند

مجمع تشخیص مصلحت نظام همایش گردشگری هنری برگزار می کند

تعامل نهادها و سازمان های مرتبط فرهنگی، هنری و گردشگری با صاحبنظران برای توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی نیز در همایش هنرگردی دنبال خواهد شد. برخی از محورهای همایش هنرگردی عبارتند از: · توریسم هنری، اقتصاد فرهنگ و توسعه · هنر، دیپلماسی و توسعه گردشگری · پیوند معماری و توریسم: نقش آثار معماری ایرانی-اسلامی در جذب گردشگران...

جنوب گردی