بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توریسم فاخر

توریسم فاخر و نقش آن در اقتصاد گردشگری ایران

توریسم فاخر و نقش آن در اقتصاد گردشگری ایران

درآمد افزونتر و یا اشتغال زایی بالاتر همیشه به این نیاز دامن زده اند و با فراهم آوردن امکانات این سطح از توریسم، به گسترش آن کمک کرده اند. در ایران به دلایل متعدد با وجود نیاز به چنین خدماتی، توریسم فاخر چندان مورد توجه نبوده است. در انجام این پژوهش از روش توصیفی تلفیقی در مبانی و بیان مساله استفاده شده و به لحاظ نو بودن مفهوم در ایران،...