بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توریسم غیرمذهبی

چرخش خاورمیانه از نفت به توریسم

چرخش خاورمیانه از نفت به توریسم

این تعداد نزدیک به 5 میلیون نفر از طریق سفر هوایی به این کشور سفر کرده‌اند و هر کدام نیز به‌طور میانگین نزدیک به 1000 دلار در این کشور هزینه کرده‌اند. عربستان و توریسم غیرمذهبی عربستان از دیگر کشورهای نفت‌خیز در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس است که به دنبال جذب درآمد حاصله از گردشگری در اقتصاد خود است. قرار گرفتن خانه کعبه در...