بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توریسم روستایی

توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار

توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار

مقاله : رضا اورمزدی چکیده: در عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان امروز و یکی از ارکان توسعه پایدار معرفی می شود. توریسم اشکال مختلفی دارد که اکنون شکلی نوین از توریسم با عنوان توریسم روستایی، با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در نواحی روستایی، بعنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل مدرن در مناطق روستایی تجسم یافته است...

گردشگری روستایی ؛ راهبردی برای توسعه

گردشگری روستایی ؛ راهبردی برای توسعه

یکی از راهبردهای مهم و اساسی در رشد و توسعه نواحی روستایی، توجه صاحبنظران و خصوصا متخصصان مسائل روستایی را به خود جلب کرد و آن را به‌عنوان راهبردی برای توسعه محلی و منطقه‌ای قلمداد کردند. اثرات اجتماعی توریسم روستایی تحقیقات در ارتباط با اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری بر مقاصد، در آمریکا با انتشار کتاب «میزبان‌ها و مهمان‌ها» در سال 1997 به رسمیت شناخته شد. اثرات اجتماعی...