بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توریسم درایران

جدیدترین ارزیابی یورومونیتور از گردشگری ایران

جدیدترین ارزیابی یورومونیتور از گردشگری ایران

به راستی پتانسیل دست نخورده و بکرچشمگیری دارد. ایران می‌تواند به آسانی به یک قطب گردشگری بسیار توسعه یافته با استانداردهای جهانی مبدل شود اگر مشکلات سیاسی و بی ثباتی‌های منطقه کاهش یابد. گردشگری مذهبی کلید رشد توریسم درایران بخش عمده‌ای از گردشگرانی که هم اکنون به ایران سفر می‌کنند، گردشگران مذهبی هستند که با هدف زیارت از مقبره امام رضا(ع) به مشهد می روند. گردشگری...