بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توریسم انبوه

جایی که مسافر غارتگر است نه گردشگر!

جایی که مسافر غارتگر است نه گردشگر!

دان برسانیم؟ هر شهروندی -از 4 ساله تا 80 ساله عقیده دارد ریختن زباله در طبیعت زشت و ناپسنداست اما روشن نیست مسئول این همه زباله رها شده درسفرها کیست؟ توریسم انبوه یا توریسم توده ای یا Mass Tourism پدیده ای است که همزمان با رشد صنعت گردشگری در بیشتر مقصدهای توریستی در کشورهای توسعه نیافته جهان نشان از فقدان...