رزرو هتل ایران بوم گردی

توریست های فرهنگی

سلطانی فر: سونامی گردشگری در ایران در حال وقوع است

سلطانی فر: سونامی گردشگری در ایران در حال وقوع است

خارجی از کشورهای اروپایی دارد و میدان امام اصفهان روزانه مورد بازدید صدها نفر از گردشگران خارجی قرار گرفته است. معاون رئیس جمهور تصریح کرد: اخبار و اتفاقات خوبی در حال وقوع است و ما در بخش توریست های فرهنگی و تاریخی با روند رو به رشد مواجه هستیم. وی یادآور شد: ورود توریست فرهنگی به کشور ما چند دلیل عمده دارد، رویکردهای دولت...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین