بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توریست حاشيه درياي خزر

ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری استان های شمالی حاشیه دریای خزر

ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری استان های شمالی حاشیه دریای خزر

شرایط اقلیمی یکی از فاکتورهای مهم در توسعه صنعت گردشگری هر منطقه جغرافیایی است. در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری میکزکوفسکی (TCI) اقلیم گردشگری در گستره استان های شمالی کشور حاشیه دریای خزر (گلستان، مازندران و گیلان) در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارزیابی شده است. در نهایت توسط تحلیل خوشه ای […]