بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توریست آلمانی

نقد رئیس هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی بر چند خبر

نقد رئیس هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی بر چند خبر

درایران کباب نمی خورند و گردشگری انگار به یک مشکل لاینحل برخورده است. اینجانب به عنوان یک راهنمای گردشگری فعال ، از بیش از پانزده سال پیش و کسی که در تمام مدتی که بیش از هزار توریست آلمانی ، اتریشی و سوئیسی را در ایران به قول خودشان بنابر ، نامه ها ، ایمیل ها و درج در نشریات کشورشان که نزد اینجانب موجود است همچون...

پرسش توریست آلمانی و …«عباس پیرمرادیان»

پرسش توریست آلمانی و …«عباس پیرمرادیان»

تاریخ خبر :1394/05/09- اردیبهشت 1394، کوهرنگ، گروه توریست آلمانی از سفر به ایران بسیار راضی، من راهنمای آنها هستم، هوا خوب، باد مساعد، منظره عالی، آب با قدرت هر چه تمامتر از تونل آبی کوهرنگ از آن طرف کوه به این طرف و با قدرت هر چه تمامتر در کانال از بالای کوه به پایین سرازیر. گروه از کناره کانال پیاده برخلاف مسیر آب...