بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورگردی

چالش های میهمانان و میزبانان در اکوتوریسم

چالش های میهمانان و میزبانان در اکوتوریسم

در صنعت اکوتوریسم اصفهان" که توسط مرکز علمی فرهنگی نقش جهان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: بومگردان بیشترین مراوده و ارتباط را با جوامع محلی برقرار می‌کنند و در واقع نقطه واسطه گردشگر با جوامع محلی، مسئولان تورگردی هستند. وی افزود: امروز انتفاع از صنعت بومگردی فقط به کوهنوردان و آژانس داران می‌رسد و هنوز جوامع محلی نتوانسته‌اند که از این نوع گردشگری انتفاعی...