بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورگردان محلی

مسافران دقیقه ۹۰ نوروز ۹۳ نیازمند برنامه سفر هستند

مسافران دقیقه ۹۰ نوروز ۹۳ نیازمند برنامه سفر هستند

راحت و آسوده بدانند که کجا بروند و چه بکنند. در این میان مسئولان گردشگری می توانند با معرفی بسته های سفر مدیریتی صحیح در سفرهای نوروزی را تجربه کنند. گردشگری نیازمند تورگردان محلی است "سید حسن مطیعی لنگرودی" استاد دانشکده جغرافیا و مدیرقطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران نیز با اشاره به تحقیقی که درخصوص سفرهای نوروزی...