بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورگردانی محلی

مسافران دقیقه ۹۰ نوروز ۹۳ نیازمند برنامه سفر هستند

مسافران دقیقه ۹۰ نوروز ۹۳ نیازمند برنامه سفر هستند

باید اقتصادی باشد و افراد محلی از آن مرتفع شوند نه آنکه تنها آلودگی محیط زیستی و زیان های فرهنگی از آن باقی بماند.» این استاد دانشگاه معتقد است: «در جوامع بومی تورگردانی محلی نداریم این درحالی است که باید اقامتگاه های ارزان قیمت و بومی را گسترش دهیم و برای تحقق این مهم نیازمند تورگردان محلی برای معرفی و شناسایی این...