بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورگردانی با کرونا

تورگردانی کرونا در ایران

تورگردانی کرونا در ایران

انگار کرونا قصد رفتن ندارد، این روزها این مهمان ناخوانده بی‌رحمانه جان بزرگ و کوچک را می‌گیرد، اما هرچه از زمان ورود آن به کشورمان می‌گذرد، حساسیت مردم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی کمتر و کمتر می‌شود.به گزارش ایسنا، عادی‌انگاری مردم طی چند مرحله در یکسال گذشته موجب شد که چند پیک کرونا را پشت […]