رزرو هتل

تورگردانان فعال

اتاق بازرگانی هلدینگ گردشگری تشکیل می‌دهد

اتاق بازرگانی هلدینگ گردشگری تشکیل می‌دهد

و بنگاه‌های گردشگری در نمایشگاه‌های بین‌المللی، به جای تشتت آرا، بخش خصوصی به اجماع برسد و یکصدا با دیگر کشورها مذاکره کند. به گفته وی این هلدینگ در چهار بخش آژانس‌های مسافرتی، گردشگری سلامت، هتلداران و مکان‌های اقامتی و تورگردانان فعال خواهد شد. کاوه در ادامه اذعان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که این هلدینگ نهایتا تا 15شهریورماه سال جاری شکل خواهد گرفت. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در...

جنوب گردی