بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورها و گردشگران

گردشگر، اراذل و اوباش نیست

گردشگر، اراذل و اوباش نیست

تورها و گردشگران داشته باشد؟ گفت: ما زمانی می‌توانیم با گردشگران برخورد کنیم که موارد تخلفی توسط توریا سایرین گزارش شده باشد، در شرایطی که این تخلف‌ها گزارش شود و ما هم برخوردی نکنیم، آن‌وقت می‌توانند از سازمان گله کنند. وی بیان کرد: چه اشکالی دارد نیروی انتظامی اگر موارد تخلف را در میان گردشگران و تورها دید، به سازمان گزارش دهد. براساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود‌، سطوح مخت...