بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورهای مختلف گردشگری

تنوع در گردشگری متحیرم کرد

تنوع در گردشگری متحیرم کرد

لحنی شوخ گفت: «البته ما گردشگری بی ادبی نداریم که گردشگری ادبی داشته باشیم. اما ما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی هر روز با گروه های فعال گردشگری روبه رو می شویم که از پیشنهادات متنوع آنها درخصوص نامگذاری تورهای مختلف گردشگری حیرت می کنیم.» او ادامه داد: «شاید بتوانم بگویم که تاکنون حدود 60 تا 70 نوع تور از پرنده نگری و ماهی شناسی گرفته...