رزرو هتل

تورهای فرهنگی

بازگشت دوباره ایران به فهرست بلند گردشگران جهان

بازگشت دوباره ایران به فهرست بلند گردشگران جهان

گنیجیه‌های تاریخی و مناظر زیبای و فرهنگ و تاریخ فوق‌العاده و همچنین پذیرایی بسیار گرم مردمش از گردشگران یکی از برترین مقصدهای گردشگری جهان در سال 2014 خواهد بود. "مارتین راندال" یک متخصص سفر و تورگردانی در حوزه تورهای فرهنگی درنظر دراد دو برنامه سفر برای ایران در ژوئن و اکتبر 2015 برنامه ریزی کند. این برنامه براساس دیدار از ساختمان‌های بزرگ باستانی در تهران و شیراز استوار...

جنوب گردی