بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورهای غیر مجاز

صید گردشگران با تورهای غیرمجاز

صید گردشگران با تورهای غیرمجاز

تورهای غیر مجاز در استان فراهم کرده و برغم برخوردهای دست اندرکاران گردشگری، این رویه غلط متوقف نشده است. خبرگزاری ایرنا کرمان بنا به اهمیت موضوع میزگردی با حضور مسئولان و کارشناسان گردشگری استان برگزار کرد تا این نظرات راهگشای برخورد و حل این معضل و تهدید گردشگری کشور و کرمان باشد. * تاکید بر رعایت الزامات قانونی توسط تورگردانان رئیس انجمن هتلداران استان کرمان گفت: فعالان عرصه گرد...

شناسایی ۲۰ گروه و تور گردشگری غیرمجاز در اردبیل

شناسایی ۲۰ گروه و تور گردشگری غیرمجاز در اردبیل

قادر تقی زاده روز یکشنبه افزود: با هرگونه تبلیغات غیرمجاز دفاتر مسافرتی و تورهای فاقد مجوز گردشگری استان در فضای مجازی و نیز فضای حقیقی برخورد می شود. او اظهار کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه ایران گردی و جهان گردی هر فرد برگزار کننده تور گردشگری می باید مجوز فعالیت داشته […]