بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورهای طبیعت

حلقه مفقوده در گردشگری کوهستان

حلقه مفقوده در گردشگری کوهستان

دارد و این موضوع جمعیت دوستداران محیط‌زیست را نگران کرده است، چرا که متاسفانه در قالب این فعالیت‌ها هیچگونه طرح مدیریتی برای استفاده مطلوب از پتانسیل‌ها و جاذبه‌های طبیعی کشور تدوین و تصویب نشده است. در حال حاضر برای تورهای طبیعت نظام جامع مدیریتی اعمال نمی‌شود و حتی استاندارد و معیاری برای بهره‌وری و استفاده از این‌گونه جاذبه‌های بی‌بدیل وجود ندارد. متولیان اجرای تورهای طبیعت در سال‌های اخیر، مناطق...