بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورهای سیاحتی و زیارتی

شرایط استفاده از تورهای سیاحتی و زیارتی صندوق بازنشستگی کشوری

شرایط استفاده از تورهای سیاحتی و زیارتی صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ خبر :1394/07/16- تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان با هدف توسعه صنعت گردشگری، ایجاد نشاط، امید به زندگی، تکریم و ارتقاء منزلت بازنشستگان و وظیفه‌بگیران سازمان بازنشستگی کشوری ترتیب داده می‌شود. به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، شرایط استفاده از تورهای سیاحتی و زیارتی سازمان بازنشستگی کشوری به شرح زیر است: - بازنشستگان و وظیفه بگیرانی می‌توانند از این تورها استفاده کنند که وضعیت پرونده...