بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورهای خروجی

جای خالی تورهای داخلی و مقاصد جدید در آژانس‌ها

جای خالی تورهای داخلی و مقاصد جدید در آژانس‌ها

و تجربه سال پیش را تکرار کند؟ بخش خصوصی در معرفی مقاصد جدید نوآوری داشته باشد مرتضی رحمانی موحد، ‌معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این رابطه که چرا مقاصد جدید گردشگری خارجی یا تورهای خروجی در ایام نوروز تعریف نمی‌شوند، به «دنیای اقتصاد» گفت: اعلام مقصد جدید گردشگری باید همراه با تبلیغ، معرفی مقصد جدید و در نظر گرفتن عامل زمان باشد و...

هدف WFTGA، تربیت راهنمای تور است نه سرپرست گروه

هدف WFTGA، تربیت راهنمای تور است نه سرپرست گروه

المللی، در تهران حاضر شدند و در صدد برگزاری کلاس های ویژه راهنمایان گردشگری برآمدند. برگزاری این دوره و تمامی هزینه‌های آن به عهده آژانس مربوطه بوده است. تمام این امکانات به دلیل نیاز برای جذب راهنماهای بیشتر در قسمت تورهای خروجی فراهم شده است. در ادامه گفت و گوی خبرنگار گردشگری CHN با "حوری نازارتیان " houri nazaretian و "ایوانا چروویا" ivana curuvija را می خوانید....