بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تورنیکت

راهنمای کاربردی کمپینگ (خونریزی )

راهنمای کاربردی کمپینگ (خونریزی )

از عبور خون می شود و در صورتی که باز نشود در مودت کوتاهی می تواند باعث مرگ عضو مربوطه شود . نقاط فشار در صورتی که در جعبه کمک های اولیه شما چیزی به اسم تورنیکت و یا شبیه به آن وجود ندارد , اصلا نگران نباشید . با کمک پارچه محکمی و یک تکه چوب می توانید تورنیکت بسازید . پارچه را یک بار...