رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تورم

سناریوی چندعاملی اقتصاد برای گردشگری 2017
ارتباطات میان عملکرد گردشگری و اقتصاد کلان می‌تواند آگاهی خوبی برای فعالان و دست‌اندرکاران گردشگری فراهم کند. برای مثال، تولید ناخالص داخلی قدرتمند یا رشد مخارج مصرف‌کننده نشان‌دهنده این است ...