بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توراپراتورها

نخستین میز خدمات رسان الکترونیک گردشگری رونمایی شد

نخستین میز خدمات رسان الکترونیک گردشگری رونمایی شد

اینکه امروزه گردشگری پایدار بر اساس سه رکن اقتصاد، استفاده بهینه از منابع طبیعی بدون آلوده سازی محیط زیست و احترام به جامعه میزبان پایه ریزی شده است، افزود: گردشگری، صنعتی است نامرئی که ارتباط بین مشتری(گردشگر)، دست اندرکاران صنعت گردشگری(توراپراتورها) و جوامع محلی و میزبان را برقرار می کند. وی ادامه داد: امروزه در دنیا فعالان صنعت گردشگری به سمت استراتژی اقیانوس آبی پیش می روند...