بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تودشک اصفهان

تودشک

تودشک

استان اصفهان, تودشک

شهر تودشک یکی از شهرهای استان اصفهان واقع در مرکز جغرافیایی ایران است. شهر تودشک در شرق بخش کوهپایه شهرستان اصفهانقرار دارد. شهرداری این شهر در سال ۱۳۸۰ خورشیدی تشکیل شد. تودشک مطابق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیتی برابر با ۴۲۲۹ نفر داشته است. موقعیت جغرافیایی شهرتودشک در بخش کوهپایه از شهرستان اصفهان ودر فاصله ۹۰ […]