رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

توانمند سازی جوامع محلی

توسعه گردشگری راهی برای توانمندسازی جوامع محلی است
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، ساعت از نه صبح گذشته بود، تعداد نسبتأ قابل توجهی گردشگر از ون های سفید پیاده شده و به سمت ...