بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توانمندی‌های گردشگری

ابلاغیه دستورات نوروزی وزارت کشور

ابلاغیه دستورات نوروزی وزارت کشور

و بازگشایی سریع راه‌ها و جاده‌ها ۱۸-آماده‌باش شورای هماهنگی مدیریت بحران استان برای مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه احتمالی ۱۹-برنامه‌ریزی برای استفاده و بهره‌برداری بهینه از فرصت و ظرفیت‌های معتنابه سفر برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری ۲۰-ضرورت احترام و تکریم مردم از سوی همه دستگاه‌ها و نهادها و پاسخ‌گویی و پیگیری سریع شکایات ۲۱-انجام هر اقدام یا فعالیتی که می‌تواند...