بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توانمندی‌های روستاییان

سه چالش صنایع‌دستی از نظر صادرکنندگان

سه چالش صنایع‌دستی از نظر صادرکنندگان

طراحی صنایع بزرگ و سنگین وجود نداشته باشد، اما می‌توان روی صنایع‌دستی سرمایه‌گذاری کرد، زیرا صنایع‌دستی محیط ‌زیست محور است، اشتغال پایدار ایجاد می‌کند و می‌تواند جمعیت را در روستا‌ها ماندگار کند. معاون رئیس جمهوری با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر نیز گفت: «نگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و دولت مراقبت از طیف روستایی و عشایر است که فقط به واسطه صنایع‌دستی، تولیدات محلی عشایری و...