بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توانایی های سنتی کشور

طراحی سنتی به فضای هتل ها آرامش می بخشد

طراحی سنتی به فضای هتل ها آرامش می بخشد

شده است. رحیم پور گفت: در این نشست مقرر شد کارگروه صنایع دستی و طراحی سنتی در جهت اهداف گروه هتل های هما، طرح های خود را به منظور ایجاد فضاهای مناسب اقامتی و پذیرایی مبتنی بر توانایی های سنتی کشور ارائه کند.