بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تهیه سند

تهیه سند همکاری گردشگری ایران و ایتالیا

تهیه سند همکاری گردشگری ایران و ایتالیا

دو کشور ادامه داشته باشد تا اشیای تاریخی و فرهنگی که به روش‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند، به جایگاه اصلی خود بازگردد.» وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا نیز در این دیدار با ابراز تمایل نسبت به تهیه سند همکاری مشترک در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بین دو کشور گفت: «ایتالیا آمادگی دارد با ایران در زمینه گردشگری همکاری کند. ما دانشگاه‌ها و مدارسی داریم که...