بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تهران و مادرید

سلطانی فر از استقبال اسپانیا برای همکاری با ایران در زمینه گردشگری خبر داد

سلطانی فر از استقبال اسپانیا برای همکاری با ایران در زمینه گردشگری خبر داد

مختلف تاریخی و توریستی ایران بازدید کند و هم این که بحث های اجرایی و عملیاتی تری در ارتباط با بخش های مختلف اقتصادی از جمله گردشگری داشته باشیم . **پرواز مستقیم تهران و مادرید سلطانی فر در باره امکان برقراری پرواز های مستقیم هوایی بین تهران و مادرید خاطرنشان کرد : یکی از مهمترین اهداف ما در...