بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تهرانگردی در نوروز

رمضان؛ آغازی برای گردشگری شبانه

رمضان؛ آغازی برای گردشگری شبانه

همراه شهرداری تهران و با انجام هماهنگی‌های لازم با سایر نهادهای مرتبط، در ماه رمضان، تهران را مکان مناسبی برای گشت و گذار کرده است. این می‌تواند شروع خوبی برای پاگرفتن این نوع گردشگری در کشور باشد و تجربه موفق تهرانگردی در نوروز امسال هم نشان داد که این کار بیش از سرمایه یا هر چیز دیگر به هماهنگی بخش‌ها و سازمان‌های مختلف نیاز دارد. رئیس اداره میراث تهران...