رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تهدید ارزی

تورهای تابستانی
دنیای اقتصاد : در شرایطی که از چند هفته پیش و با اعلام سیاست جدید ارزی دولت از سوی بانک مرکزی، ۳۳ اولویت ارزی درنظر گرفته شده و با وجود ...