بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تنگ‌پنج

پیوند شمال و جنوب ایران با قطارهای گردشگری

پیوند شمال و جنوب ایران با قطارهای گردشگری

کردند.» موسوی افزود: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قطار اندیمشک- تنگ‌‌پنج در 14 نقطه دیدنی و آثار تاریخی این مسیر توقف می‌کند تا کارشناسان گردشگری محله‌های زیارتی و تفریحی را برای مسافران معرفی ‌کنند و این قطار بعدازظهر همان روز از تنگ‌پنج به اندیمشک بازمی‌‌گردد.»