بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تنگه روزیه

تنگه و چشمه روزیه

تنگه و چشمه روزیه

استان سمنان, شهمیرزاد

این چشمه و تنگه در روستای چاشم واقع شده اندو تنگه از دامنه شمالی کوه ارم آغاز شده و پس از طی هشت کیلومتر پایان می یابد. پیمایش این دره که از شمال غرب آغاز و به سمت جنوب شرق پایان می پذیرد نیازمند ابزار و دانش سنگنوردی است، اما بازدید از دهانه شمال غربی […]