بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تنوع گیاهان و حیوانات

به مناسبت اول خرداد ، روز جهانی تنوع زیستی

به مناسبت اول خرداد ، روز جهانی تنوع زیستی

درک و آگاهی مردم جهان از اهمیت مسائل مربوط به تنوع زیستی نام گرفته است. تنوع زیستی یعنی چه؟ تنوع زیستی (Biological Diversity که به طور مخفف Biodiversity خوانده می شود) یعنی گوناگونی یا تنوع گیاهان و حیوانات و دیگر موجودات زنده در یک ناحیه یا منطقه خاص. تنوع زیستی همچنین به معنای تعداد یا فراوانی گونه های زنده مختلف در...