بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تنوع گونه ها

به مناسبت اول خرداد ، روز جهانی تنوع زیستی

به مناسبت اول خرداد ، روز جهانی تنوع زیستی

در چرخه حیات دارد. گیاهان، حیوانات و انسانها در تعامل با یکدیگرند و بر اساس آنچه هر کدام ارائه یا تولید می کنند مانند غذا، سرپناه، اکسیژن و غنی سازی خاک به یکدیگر وابسته اند. حفظ گستردگی تنوع گونه ها در هر اکوسیستم برای حفظ شبکه حیات و حفظ تمام موجودات زنده لازم است. ادوارد ویلسون زیست شناس مشهور دانشگاه هاروارد که به عنوان پدر تنوع زیستی...