بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تنوع زیستی

شوشتر به دارندگان مدارس یونسکو در جهان می‌پیونند

شوشتر به دارندگان مدارس یونسکو در جهان می‌پیونند

دربرنامه های منطقه ای یونسکو تحت آموزش میراث جهانی قراردارد. عیدانی تاکید کرد: در این پروژه ها نوجوانان و جوانان در مورد میراث فرهنگ ، تاریخ و سنت خود، فرهنگ‌های دیگر، محیط زیست و اهمیت حفاظت از تنوع زیستی مطالعه و همکاری دارند. مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر گفت: هم اکنون یکهزار مدرسه از 130 عضو یونسکو در این پروژه شرکت دارند...

تجمع طرفداران محیط زیست در اعتراض به عدم خروج جاده از پارک ملی گلستان

تجمع طرفداران محیط زیست در اعتراض به عدم خروج جاده از پارک ملی گلستان

دولت برای خروج جاده از پارک ملی گلستان هستیم - گلستان = دریاچه ارومیه - پلنگ هم حق زندگی دارد - ما دانشجویان دانشگاه تهران خواستار خروج جاده مرگ از بهشت تنوع زیستی ایران هستیم - اگر نمی توانید ایران را گلستان کنید گلستان را ویران نکنید عبور جاده آسیایی از...

نیمی از تالابهای کشور تا ۸۰ درصد خشک شده‌اند

نیمی از تالابهای کشور تا ۸۰ درصد خشک شده‌اند

مساحتی برابر 1.5 میلیون هکتار عضو رامسر سایت هستند. کیخا با بیان اینکه تالابها هنگامی در شرایط مطلوب هستند که اکوسیستم منطقه در شرایط مطلوبی باشد، اظهار داشت: تالاب ها مزایای بسیار زیادی دارند و دارای بیشترین تنوع زیستی هستند به طوریکه 50 درصد تنوع زیستی هر کشوری به تالاب ها اختصاص دارد. همچنین این اکوسیستم منبعی برای آب شرب، کنترل سیلاب، فرسایش خاک و حفظ حیات...