بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تنوع اکوسیستم

به مناسبت اول خرداد ، روز جهانی تنوع زیستی

به مناسبت اول خرداد ، روز جهانی تنوع زیستی

برای تعداد گونه های موجود بر روی زمین در حال حاضر از ۵ میلیون تا حدود ۱۰۰ میلیون متفاوت است. برآورد محافظه کارانه نشان می دهد که ممکن است در حدود ۱۲/۵ میلیون گونه وجود داشته باشد. تنوع اکوسیستم ارزیابی کمی تنوع در سطح اکوسیستم، زیستگاه یا جامعه هنوز با مشکل مواجه است. در حالی که این امکان برای تعریف اصولی مفهوم تنوع ژنتیکی...