بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تنور و تنور مالی

تنور وتنور مالی خواف

تنور وتنور مالی خواف

استان خراسان رضوی, خواف

برای ساخت تنور در قدیم از «خاک رس»، «کاه نرم»، «ریشه لوخ» و «موی بز» استفاده می شده است ولی در حال حاضر فقط از خاک رس وکاه استفاده می کنند.